Liverpool chỉ được nâng Cup phiên bản nếu vô địch hôm nay