HLV Cardiff: 'Man Utd sẽ không vô địch trong 10 năm tới'