Apple có thể không nâng cấp iOS 13 cho iPhone SE, 6